Sidemo Creative Solutions har två inriktningar:

  • Aktiviteter på Apan & Klyset: Vi hyr ut lägenheterna och mötesrummet och anordnar dessutom konferenser, möten, seminarier, yogaläger mm
  • Kommunikationsuppdrag som sträcker sig från textproduktion, konceptutveckling, produktutveckling till tidningsproduktion.